Regulamin dla zamówień za pośrednictwem www.manca.pl

 

 

Poniższy regulamin stanowi podstawę do przygotowania i realizacji zamówienia Kupującego
1.Zawarcie umowy kupna
1.1 Kupujący dokonuje zakupów za pośrednictwem strony www.manca.pl. Stroną umowy z Kupującym jest:

MANCA Iwona Lipczewska
ul. Braci Gierymskich 12a
41-218 Sosnowiec
NIP 6443059538

1.2 Poprzez zawarcie wiążącej umowy kupna towaru na www.manca.pl należy rozumieć potwierdzenie zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „potwierdź zamówienie”.
1.3 Towar zostaje wysłany po dokonaniu przez Kupującego opłaty pełnej ceny towarów. Sprzedający pokrywa koszt wysyłki za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej. Oferta bezpłatnej wysyłki nie dotyczy wysyłek ekspresowych, oraz wysyłek zagranicznych.
1.4 Zamówienia realizowane są na terenie Polski. W przypadku podania terminu dostawy w dniach roboczych należy rozumieć pod tym pojęciem wszystkie dni od poniedziałku do piątku włącznie, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
1.5 Zamówienia zagraniczne są realizowane po dokonaniu przez Kupującego opłaty pełnej ceny towarów wraz z kosztem wysyłki zagranicznej.
1.6 Za ceny obowiązujące należy rozumieć ceny oferowane na stronie www.manca.pl, w trakcie składania zamówienia. Towar pozostaje własnością MANCA aż do chwili pełnej zapłaty ceny sprzedaży.
1.7 Kupujący może dokonać pełnej płatności „za pobraniem” . W tym przypadku towar wysyłany jest za pośrednictwem Poczty Polskiej.

2. Płatności
2.1 Płatności należy dokonywać poprzez przelew bankowy na poniższe dane

MANCA Iwona Lipczewska
ul. Braci Gierymskich 12a
41-218 Sosnowiec
BANK PKO – Nr rachunku 26 1020 2498 0000 8302 0600 9056
3. Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy
3.1 W przypadku nabycia towarów na www.manca.pl Kupujący ma ustawowe prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni bez podania przyczyny.
3.2 Termin na odstąpienie od umowy biegnie od dnia w którym Kupujący lub wskazana przez niego osoba trzecia (nie będąca przewoźnikiem) wszedł/weszła w fizyczne posiadanie zakupionych rzeczy. W celu wykonania prawa do odstąpienia od umowy wystarczy wysłać powiadomienie o skorzystaniu z tego prawa przed upływem terminu na odstąpienie od umowy. W takim przypadku Sprzedający zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności za zakupiony towar. Aby odstąpić od umowy zawartej na www.manca.pl, należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli, na formularzu zwrotu załączonym do zamówienia Kupującego lub dostępnego do wydrukowania na stronie www.manca.pl w zakładce REGULAMIN. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Sprzedający zwraca otrzymane od Kupującego płatności, jednak Sprzedający nie pokrywa bezpośrednich kosztów zwrotu towaru.
Prosimy o przesyłanie zwrotów wraz z formularzem zwrotu na adres

MANCA Iwona Lipczewska
ul. Braci Gierymskich 12a
41-218 Sosnowiec

Towar prosimy przesłać na powyższy adres niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Kupujący poinformował MANCA o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Kupujący odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.
3.3 W przypadku odstąpienia przez Kupującego od umowy, Sprzedający ma obowiązek niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dniu od dnia otrzymania powiadomienia o odstąpieniu przez Kupującego od umowy, zwrócić Kupującemu wszystkie otrzymane od niego płatności (z wyjątkiem kosztów dostawy). Sprzedający dokonuje zwrotu płatności na numer rachunku bankowego podanego przez Kupującego w formularzu zwrotu. Sprzedający może odmówić dokonania zwrotu płatności otrzymanej od Kupującego do chwili otrzymania zwrotu towaru lub do chwili, gdy Kupujący przedstawi dowód, że towar został do Sprzedającego wysłany, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi pierwsze.
3.4 Kupujący odpowiada za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

4. Wymiana towaru
4.1 Kupujący ma prawo dokonać wymiany towaru w ciągu 14 dni od momentu otrzymania towaru. Wymieniany towar musi być nowy, nie może nosić śladów używania, prania, nie może być uszkodzony i musi być kompletny.
4.2 Celem dokonania wymiany należy odesłać towar na adres

MANCA Iwona Lipczewska
ul. Braci Gierymskich 12a
41-218 Sosnowiec

wraz z wypełnionym formularzem wymiany, który Kupujący otrzymał z towarem. Formularz wymiany dostępny jest też do wydrukowania na stronie www.manca.pl w zakładce REGULAMIN.
4.3 Koszt wymiany ponosi Kupujący. Kwotę za zwrotną przesyłkę w wysokości 10 zł należy załączyć do wymienianego towaru, lub przesłać wpłatę na konto :

BANK PKO – Nr rachunku 26 1020 2498 0000 8302 0600 9056

W tytule podać imię i nazwisko z dopiskiem „wymiana”
4.4 Sprzedający nie przyjmuje paczek za pobraniem i nie odbiera z paczkomatów.

5. Reklamacje
5.1 Sprzedający zobowiązuje się do dostarczenia Kupującemu produktów wolnych od wad.
5.2 Wszelkie reklamacje towaru zakupionego na www.manca.pl Kupujący może składać drogą elektroniczną pod adresem i.lipczewska@manca.pl. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać:
– imię, nazwisko, adres, e-mail Kupującego
– datę zawarcia umowy ze Sprzedającym
– przedmiot reklamacji z uwzględnieniem żądania Kupującego
5.3 Reklamacja Kupującego zostanie rozpatrzona przez Sprzedającego w terminie 14 dni od daty otrzymania kompletnego zgłoszenia reklamacyjnego. O ewentualnych brakach w zgłoszeniu reklamacyjnym Sprzedający powiadomi niezwłocznie Kupującego. Wraz z takim zawiadomieniem przesłana zostanie Kupującemu informacja, w jaki sposób należy uzupełnić braki w zgłoszeniu reklamacyjnym.
5.4 Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.
5.5 Sprzedający informuje, że Kupującemu przysługuje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń zgodnie z procedurą Internetowego Rozstrzygania Sporów opracowaną przez Komisję Europejską.

6. Pozostałe informacje
6.1 Składając zamówienie na www.manca.pl , Kupujący uznaje za wiążące postanowienia niniejszego Regulaminu
6.2 Regulamin może ulec zmianom dlatego Kupujący ma obowiązek zapoznać się co jakiś czas z treścią Regulaminu, gdyż za wiążący uznaje się Regulamin obowiązujący w momencie zawierania konkretnej umowy. W razie pytań dotyczących Regulaminu lub zasad ochrony danych Kupujący może skontaktować się z Sprzedającym, korzystając z formularza kontaktowego znajdującego się na stronie www.manca.pl
6.3 Zamówienia na www.manca.pl mogą składać wyłącznie osoby pełnoletnie i posiadające zdolność prawną do zawierania umów.
6.4 Dostawa wszelkich zamówionych towarów zależy od ich dostępności. W związku z powyższym w razie wystąpienia wyjątkowych okoliczności i związanych z nimi problemami z dostępnością towaru Sprzedający zastrzega sobie prawo do poinformowania Kupującego o możliwości zamówienia towarów zastępczych takie samej lub wyższej jakości i w podobnej cenie, lub wydłużenia czasu realizacji złożonego zamówienia. Jeżeli Kupujący nie zechce zamówić towarów zastępczych i nie zgadza się na wydłużenie czasu realizacji zamówienia Sprzedający dokona w całości zwrotu kwoty wpłaconej przez Kupującego.
6.5 Sprzedający zastrzega sobie prawo do wycofania dowolnego towaru z sklepu internetowego www.manca.pl w dowolnym terminie oraz usunięcia lub zmiany wszelkich materiałów lub treści dostępnych na stronie wyżej wymienionego sklepu.
6.6 Wszelkie uwagi i sugestie Kupujących są zawsze mile widziane. W celu przesłania uwag i sugestii prosimy o skorzystanie z formularza kontaktowego.

Modne i wygodne zakupy

Chcesz wyglądać elegancko i kobieco, ale szkoda Ci czasu i energii na bieganie po sklepach pełnych powtarzalnych ubrań? MANCA to sklep online dla Ciebie! Znajdziesz w nim oryginalne kolekcje mody damskiej na każdą okazję.

  • - Płatność przelewem lub za pobraniem
  • - Wysyłka kurierem lub Pocztą Polską
  • - Szybki czas realizacji zamówienia

Sprawdź bieżącą kolekcję odzieży damskiej zaprojektowanej i uszytej z wysokiej jakości tkanin od polskich producentów.